IDNaziv
3496Analiza rada saveta za bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama u Republici Srbiji
Djordje Vranješ, Tomislav Petrovic, Nikola Brbović, Duško Pešić, Branko Stamatović
3495Sistemi zaštite trudnica u vozilima
Bojana Čolović, Sanja Despotović
3493MOGUĆNOST VRŠNjAČKE EDUKACIJE U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Marko Madžovski, Djordje Savić
3491Analiza stanja bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima, primer-JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Vladimir Simidžija, Zoran Joncic
3490PRIMENA KLASTER ANALIZE KAO MODEL PRILIKOM VRŠENjA DUBINSKIH ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA
Dalibor Pešić, Milica Šelmić, Dragana Macura, Nenad Marković
3489DUBINSKE ANALIZE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA – SAVREMENI PRISTUP PREVENTIVNOG DELOVANjA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Nenad Marković, Milan Vujanić, Boris Antić, Dalibor Pešić
3486ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2010-2014 SA POSEBNIM OSVRTOM NA STAROST UČESNIKA
Krsto Lipovac, Dalibor Pešić, Jelica Davidović
3485Koncept i procedure izrade strategije bezbednosti saobracaja u lokalnoj zajednici
Boris Antić, Dalibor Pešić, Milan Vujanić, Nenad Marković
3484Uporedna analiza konačnih izlaza i indikatora bezbednosti saobraćaja po opštinama u Beogradu
Dalibor Pešić, Boris Antić, Milan Vujanić, Krsto Lipovac
3483UPOREDNA ANALIZA STAVOVA VOZAČA AUTOMOBILA I MOTOCIKLA O UMORU U TOKU VOŽNjE PREMA SARTRE 4 UPITNIKU
Dalibor Pešić, Boris Antić, Jelica Davidović, Nenad Marković
  1. <<
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. >>