Proučavanje energetske efikasnosti modula od monokristalnog silicijuma

1. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je prikazan sistem sa osam solarnih panela od monokristalnog silicijuma i dodatna oprema za monitoring i mjerenja rada solarne elektrane, koji su postavljeni na zgradu Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci. Pomoću U-I Analizatora za fotovoltaike PV-KLA i Mini PV-KLA vršena su mjerenja karakteristika solarnih modula. Meterološki parametri (temperatura, brzina vjetra, vlažnost vazduha,intenzitet sunčevog zračenja) su mjereni pomoću automatske meterološke stanice Davis Vantage Pro-USA. Prikazani su rezultati upoređivanja teorijskih i eksperimentalno dobijenih energetskih efikasnosti navedenih panela u odnosu na njihove karakteristike.

Ključne reči: fotovoltaici; solarna energija; efikasnost; monokristalni silicijumski moduli

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Datum: 05.06.2013.

Br. otvaranja: 272

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (14.95 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove