INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2024“

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Kratki naziv: Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Lokacija: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, šesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI
Skupovi koji su održani preth

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, šesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI
Skupovi koji su održani preth

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast Prirodne nauke
Tematske oblasti Production Technologies and Engineering
SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina
SIMPOZIJUM C - Voda
Jezici Bosnian, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Bosnian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 06.06.2013.
Rok za prijavu učešća 06.06.2013.
Početak konferencije 04.07.2013.
Završetak konferencije 06.07.2013.

Kontakti

Kontakt osoba Nataša Čalo
Kontakt telefon +38751333714
Adresa e-pošte radovi@savremenimaterijali.info, calonatasa@gmail.com, teh.sluzba@anurs.org
Kontakt sajt http://www.savremenimaterijali.info
Prezentacija konferencije contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 04/07/2013 06/07/2013 Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali confOrganiser.com 01/01/2015