PRAVCI RAZVOJA DUBINSKE ANALIZE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Milenko DŽever, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milija Radović, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Milan Tešić, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Dubinska analiza saobraćajnih nezgoda je proces koji je uspostavljen u Republici Srpskoj kroz Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. U okviru ovog zakona određena je uloga dubinske analize saobraćajne nezgode.
U proteklom periodu ustanovljeni su problemi u realizaciji i primjeni, te važeći propisi koji posredno ili neposredno utiču na implementaciju ove procedure. Pored navedenog neophodno je istaći i dva vrlo važna aspekta neophodna za dalji razvoj i to: finansijski i aspekt zaštite podatka dobijenih kroz dubinsku analizu saobraćajnih nezgoda. Pored navedenog, neophodno je urediti i aspekt korištenja podataka iz izvještaja o izvršenim dubinskim analizama saobraćajnih nezgoda. Naime, u osnovi, dubinske analize saobraćajnih nezgoda su u funkciji unapređenja putne infrastrukture, ali i drugih aspekata bezbjednosti saobraćaja. Ono što je neophodno izbjeći je i zloupotreba izvještaja o sprovedenoj dubinskoj analizi u svrhe u koju nisu namjenjene. S tim u vezi u ovom radu razmatrani su pravci i modeli koji se mogu primjeniti da bi se dubinska analiza saobraćajnih nezoda primjenjivala u punom obimu te dala mogućnosti i pravce djelovanja sa ciljem unapređenja putne infrastrukture na lokalitetima gdje su se saobraćajne nezgode desile.

Ključne reči :

Tematska oblast: Bezbjedniji putevi

Datum: 17.06.2016.

V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''

Stranice u zborniku:
67 - 74


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove