Ekološki aspekti solarnih i vjetroelektrana

1. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Fotonaponske solarne elektrane(PV) i vjetroelektrane predstavljaju ekološki čiste izvore električne energije.U radu će se analizirati ekološki aspekti fotonaponskih solarnih i vjetroelektrana.Poznato je da se komponente PV solarne elektrane (solarni moduli, invertori, monitoring sistem, provodnici itd.) proizvode po savremenim, ekološki prihvatljivim tehnologijama. PV solarne elektrane rade bešumno, ne ispuštaju štetne materije i ne emituju štetno elektromagnetno zračenje u okolinu. Recikliranje solarne elektrane se vrši bez štetnog uticaja na okolinu. Za 1 kWh električne energije proizvedene pomoću PV solarne elektrane smanjuje se emisija 0,568 kg CO2 u atmosferu.

Ključne reči: solarna elektrana; vjetroelektrana; ekološke tehnologije

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 14.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove