ANALIZA UTICAJA STRESA NA PONAŠANjE U VOŽNjI KOD MLADIH VOZAČA

1. Miljan Lazarević, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Marjana Čubranić-Dobrodolac, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Mladi vozači su skloniji agresivnijem ponašanju u toku vožnje, takođe mladi vozači su skloniji greškama u odnosu na starije vozače. Percepcija mladih vozača često zna da bude ometena mnogim uticajnim faktorima, jedan od uticajnijih faktora je stres vozača. Vožnja zahteva konstantno održavanje pažnje na zadatke koji se ispostavljaju u toku vožnje, kao i brzo reagovanje vozača u novonastalim opasnim situacijama, na ove karakteristike vožnje negativno može uticati iskustvo vozača, ali i nivo pretrpljenog stresa pre vožnje ili u toku vožnje. S obzirom da je stres prepoznat kao negativni uticajni faktor na vožnju, upravo iz tih razloga je tema ovog rada. U rezultatima istraživanja je prikazano da su mladi vozači prikazali agresivnije ponašanje u toku vožnje, kao i da je veći uticaj traženja uzbuđenja kod mladih vozača. Pošto su mladi vozači skloniji rizičnom ponašanju, a svako remećenje pažnje ili negativan uticaj negativnije će se odraziti na njihovu vožnju
nego kod vozača sa dužim vozačkim iskustvom (stariji vozači). U radu će biti predstavljeni rezultati ankete koja je sprovedena među mlađom populacijom vozača. Odgovori ispitanika su beleženi, a kasnije je izvršeno njihovo poređenje i prikazani su karakteristični rezultati, vezani za uticaj stresa na vožnju.

Ključne reči: Stres; mladi vozači; ponašanje; anketno istraživanje

Tematska oblast: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove