UTICAJ MASE I STAROSTI VOZILA NA SUBJEKTIVNI OSEĆAJ BEZBEDNOSTI VOZAČA U VOZILU

1. Đorđe Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Mijailović Radomir, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
3. Dalibor Pešić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Kako bi postali što atraktivniji na tržištu proizvođači se trude da prave što bezbednija vozila. U cilju ocenjivanja bezbednosti novih vozila pokrenut je veliki broj programa (npr. Euro NCAP, USNCAP, ANCAP, JNCAP itd.) koji se bave ovim pitanjem. Glavni nedostatak ovih programa je što rezultati u strogo kontrolisanim uslovima ne moraju da važe i u realnim situacijama. Sa druge strane, zapostavlja se i činjenica koliko vozači doživljavaju svoje vozilo bezbednim. Masa i starost vozila su u literaturi prepoznate kao veličine koje imaju značajan uticaj na bezbednost vozila. U prilog tome govori i zaključak prema kome povećanje mase vozila zaposledicu ima smanjenje rizika od nastanka povrede vozača u saobraćajnim nezgodama. Takođe, utvrđeno je da za
svaku godinu starenja vozila, rizik od učešća vozila u saobraćajnoj nezgodi raste za 1,5%. Iz toga razloga u ovom radu istraživan je uticaj mase, starosti i gabaritnih dimenzija vozila na subjektivni osećaj bezbednosti vozača
u vozilu. Rezultati dobijeni faktorskom i regresionom analizom pokazuju da vozači nisu dovoljno svesni uticaja posmatranih karakteristika vozila na njihovu bezbednost. Ovaj podatak ukazuje da je potrebno sprovesti mere koje će podići svest stanovništva o uticaju karakteristika vozila na bezbednost saobraćaja.

Ključne reči: vozila; masa; starost; vozači; bezbednost saobraćaja

Tematska oblast: Bezbjednija vozila

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
167 - 176


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove