UTICAJ KRETAIN MONOHIDRATA NA TJELESNU TEŽINU PLIVAČA

1. Goran Grahovac, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Milomir Trivun, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Bojan Guzina, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerzitet Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Goran Pašić, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Predmet istraživanja je uticaj kreatin monohidrata na težinu plivača. Ispitivanje je izvršeno na uzorku od 60 plivača članova Akademskog plivačkog kluba „22.april“ podjeljenih u dvije grupe i uzrasta od 21-25 godine. Svi ispitanici su muškog pola i dobrog zdravstvenog stanja. Ispitanici koji pripadaju ovoj populaciji nalaze se u zenitu morfološkog i motoričkog razvoja i dobro su motivisani za napredovanje u plivanju.
Mjerenje je izvršeno krajem maja i polovinom juna 2008. godine, na objektu Rekreativnog centra Srpske Toplice (temperatura vode 28 stepeni C). Ispitanicima su na inicijalnom i nakon 21 dan uzimanja kreatina izvršeno mjerenje tjelesne težine.
Osnovni cilj rada je utvrditi da li sa uzimanjem, kreatina, dužine trajanja od tri sedmice, ima značajnih razlika na povećanje tjelesne težine plivača. Rezultati istraživanja analizirani t-testom pokazuju da razlike u tjelesnoj težini imaju znatnu statističku značajnost.

Ključne reči: dodatak ishrani; tjelesna težina; plivanje; statistička analiza

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 19.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove