INOVATIVNI MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU

1. Nataša Kablar, Lola Institut, Serbia

U ovom radu daće se pregled građevinskog materijala koji se koristi u građevinarstvu - osnovnog, modernog, i materijala koji će se koristiti u budućnosti. Građevinski materijal je svaki materijal koji se koristi u svrhu izgradnje, kao što su materijali za izgradnju kuća. Drvo, cement, agregat, metal, cigla, beton, glina su najčešći tip građevinskog materijala koji se koristi u izgradnji. Danas se radi na razvoju inovacionih materijala koji bi se mogli koristiti u građevinarstvu, kao što su nove vrste drveta, cigli, betona, cementa, i kanapa. Primeri inovativnih materijala su cigla sa hidrirajućim gelom, cigla napravljena od otpušaka cigareta, cement koji emituje svetlost, kanap za zatezanje građevinskih konstrukcija, materijal koje absorbuje zagađenje, i drugo. U radu će se dati akcenat na moderne i inovativne materijale i pregled njihovih karekteristika – fizičkih, hemijskih, termalnih, svetlosnih, i generalno osobina materijala koje su bitne u građevinarstvu.


Ključne reči: građevinski materijali; osobine materijala; inovativni materijali; primene materijala

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 25.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (70.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove