DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ TROFAZNE SCINTIGRAFIJE KOSTIJU KOD OSTEOMIJELITISA U DJEČIJOJ DOBI

1. Barbara Stanimirović, Univerzitetska Bolnica Klinički Centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragi Stanimirović, Univerzitetski Klinički Centar RS, Banja Luka,Ul.12 beba bb, 78 000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Sonja Đurić, UKCRS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Tatjana Mamić, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Osteomijelitis predstavlja bakterijsku infekciju kosti, koja najčešće nastaje širenjem uzročnika putem krvi. Osteomijelitis u dječijoj dobi je ozbiljno stanje koje potencijalno može ugroziti život pacijenta. Stoga je pravovremena dijagnoza i liječenje najvažniji faktor u prognozi ovog oboljenja. Trofazna scintigrafija kostiju jedna je od najpogodnijih metoda za ranu dijagnozu ovog oboljenja. To je metoda zasnovana na primjeni radioaktivnog preparata- radiofarmaka, koji se potom nakuplja u ciljanom organu, u ovom slučaju kostima. Radiofarmak emituje gama zrake, koje detektuje gama kamera, te uz pomoć računara dobijamo sliku organa. Najčešće se kao radiofarmak koristi Tehnecijum 99m pertehnetat. Razlikuju se 3 faze ove pretrage: angiografska, tkivna i koštana faza. Prednosti ove metode su: detekcija bolesti u ranoj fazi, pogodna za multifokalne i loše lokalizovane promjene, oko 100 puta manja doza zračenja u odnosu na rentgen snimanja.

Ključne riječi: osteomijelitis, djeca, scintigrafija

Ključne reči: osteomijelitis; djeca; dijagnoza; scintigrafija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 31.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove