Europski zeleni plan

1. Ljubomir Majdandžić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Environmental Protection and Energy Efficiency Fun, Croatia

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 26.06.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove