Savremeni materijali

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Kratki naziv Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali
Lokacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Banja Luka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

XIII međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 10. i 11. septembra 2020.

 

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.

 

SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

-      klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije

-      metali i legure

-      keramika, kompozitni materijali i polimeri

-      optički materijali

-      magnetni materijali

-      neorganski nanomaterijali

-      metode i instrumenti za karakterizaciju fluida

-      koloidni materijali

-      eko-materijali i eko-tehnologija

 

SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina

-      biopolimeri

-      sintetički polimeri

-      metalni biomaterijali

-      keramički i staklasti biomaterijali

-      kompozitni biomaterijali

-      nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji

-      bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji

-      bionanosenzori i nanomedicina

 

SIMPOZIJUM C: Voda

-      struktura vode

-      biološke vode i tečni kristali

-      akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode

-      metabolizam vode i uzročnici bolesti

-      isključivanje zone u vodi

-      spektroskopija vodom i akvafotomici

-      voda nanoslojeva i nanotečnosti

-      nanomedicina na vodenoj bazi

 

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 3.  jula 2020.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 15. jula 2020. 

 

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 10. avgust 2020.

 

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

 

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.

Krajnji rok za uplatu kotizacije je 15. avgust 2020.

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
    Veterina
Prirodne nauke
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Hemija
    Nauka o zemlji
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Građevinarstvo
    Elektronika
    Elektrotehnika
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Saobraćaj
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina
SIMPOZIJUM C - Voda
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 03.07.2020.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 15.07.2020.
Rok za prijavu učešća 15.08.2020.
Početak konferencije 10.09.2020.
Završetak konferencije 11.09.2020.
Promocija zbornika radova 20.08.2020.

Kontakti

Kontakt osoba Darko
Kontakt telefon 051 333 720
Adresa e-pošte divnic@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 10/09/2020 11/09/2020 Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali confOrganiser.com 01/01/2015