KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA

1. Dražan Jaroš, Centar za radioterapiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Goran Kolarević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Cilj ove studije je da se uporede dozimetrijske šupljine između lifova (DLG) za dva TrueBeam linearna akcelertora. Eklips sistem za planiranje (TPS) (Varian Medicinski Sistemi, Palo Alto, Kalifornija) mora da modeluje kompleksno kretanje multilisnog kolimatora (MLC) da bi se dostavila planirana doza u skladu sa preporukama za dozna ograničenja. Potrebno je dobro modelovati karakteristike MLC-a u TPS-u, kao što je DLG da bi se dostavila tačna doza pacijentu. Vrijednosti DLG-a su mjerene na dva linearna akceleratora TrueBeam (Varian Medicinski Sistemi, Palo Alto, Kalifornija), koji je opremljen sa Milenijum 120 MLC-om. Jonizaciona komora farmer tipa je korišćena za mjerenja. Rezultatu su predstavljeni u tabeli 1.
Tabela 1. DLG za dva TrueBeam linearna akceleratora
DLG [cm]
Enerija snopa 6MV 10MV 16MV 6FFF 10FFF
TrueBeam 1 1.45 1.61 1.62 1.33 1.57
TrueBeam 2 1.5 1.64 1.61 1.366 1.56
DLG se koristi da bi se smanjila nesigurnost u računanju zbog pojednostavljenog modela MLC-a sa pravim uglovima na krajevima listova. Ova studija pokazuje da će između dvije mašine korišćene u studiji ova razlika biti manja od 3%.

Ključne reči: Dozimetrijska šupljina između lifova; TrueBeam

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (74.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove