INDOOR RADON CONCENTRATION CORRELATED WITH THE GEOLOGICAL PAREEMETERS OF THE TREBINJE CITY, REPUBLIC OF SRPSKA

1. Zoran Ćurguz, Saobraćajni fakultet Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Neđo Đurić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zora S. Zunić, Vinca Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
5. Zdenka Stojanovska, Faculty of Medical Sciences, Goce Delčev University Stip, Macedonia
6. Predrag Kolarž, Institute of Physics, University of Belgrade, Serbia

U radu je analizirana izmjerena koncentracija radona u zatvorenim prostorijama u četri škole grada Trebinja u zavisnosti od njihove geološke podloge i karakteristika. Izvršeno je 13 mjerenja i rezultati su varirali od 75 Bq/m3 do 4 244 Bq/m3 . Izmjerene su veoma visoke koncentracije i do 15 puta više od preporučenih 300 Bq/m3 . U svakom objektu postoje tačke visokog geogenog potencijala, a 38% mjerenja ima vrijednost veću od 1100 Bq/m3 što ovo područje čini prioritetnim područjem radona. Tereni oblasti lista Trebinje predstavljaju dio mezozojskog i paleogenog kompleksa koji izgrađuje spoljne – vanjske Dinaride. Zastupljeni su razni varijateti krečnjaka i dolomita, a mjestimično su istaloženi pješčari i laporci krajem paleogena te je litološki sastav jednostavan.
Dominantno teren izgrađuju sedimentne naslage mezozoika, a paleogene tvorevine se javljaju duž većih dislokacija u uskim pojasevima

Ključne reči: radon; koncentracija radona; Cr – 39 detektori; krečnjak; dolomit; dislokacije.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 04.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove