BIOMEDICINSKI NANOMATERIJALI KAO NANO-NOSAČI ZA CILjANI TRANSPORT I ISPORUKU LEKOVA

1. Jovan Šetrajčić, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Serbia
2. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubiša DŽambas, Serbia
4. Igor Šetrajčić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
5. Stevo Jaćimovski, 6. Ana Šetrajčić-Tomić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
7. Dušan Ilić, Serbia

U radu se analiziraju mogućnosti za upotrebu specifičnih svojstava nanoskopskih materijala u nanomedicini. Mnogobrojne primene savremenih nanomaterija u biomedicini su u velikom zamahu, ali još uvek i uglavnom u fazi istraživanja ili ispitivanja. Postizanje punog zamaha nanomedicine verovatno je godinama daleko, međutim, potencijalni napredak u senzorskoj i imidžing dijagnostici, kao i razvoj nanotehnologije medikamenata, već je počeo da menja medicinsku sliku. Ciljana dostava lekova i rezultati napretka farmakogenetike realno otvaraju puteve za više koncepata u ovim istraživanjima. Na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja nanoskopskih kristalnih struktura, biće predstavljene osobine modelnih supstancija nanonosača za ciljanu dostavu lekova.

Ključne reči: Nanomaterijali; nanomedicina; nanosistemi za ciljanu dostavu i isporuku lekova

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 29.06.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove