https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2024“

Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

Kratki naziv: Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

Lokacija: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali

XIV međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 9. i 10. septembra 2021.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.

SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

 • klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
 • metali i legure
 • keramika, kompozitni materijali i polimeri
 • optički materijali
 • magnetni materijali
 • neorganski nanomaterijali
 • metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
 • koloidni materijali
 • eko-materijali i eko-tehnologija


SIMPOZIJUM B
: Biomaterijali i nanomedicina

 • biopolimeri
 • sintetički polimeri
 • metalni biomaterijali
 • keramički i staklasti biomaterijali
 • kompozitni biomaterijali
 • nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
 • bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
 • bionanosenzori i nanomedicina

 

 SIMPOZIJUM C: Voda

 • struktura vode
 • biološke vode i tečni kristali
 • akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
 • metabolizam vode i uzročnici bolesti
 • isključivanje zone u vodi
 • spektroskopija vodom i akvafotomici
 • voda nanoslojeva i nanotečnosti
 • nanomedicina na vodenoj bazi

 

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 2.  avgusta 2021.


Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 9. avgusta 2021. 


Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 16. avgust 2021.


Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.


Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.


Krajnji rok za uplatu kotizacije je 21. avgust 2021.

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
    Veterina
Prirodne nauke
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Hemija
    Nauka o zemlji
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Arhitektura
    Građevinarstvo
    Elektronika
    Elektrotehnika
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Saobraćaj
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina
SIMPOZIJUM C - Voda
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 04.09.2021.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 04.09.2021.
Rok za prijavu učešća 04.09.2021.
Početak konferencije 09.09.2021.
Završetak konferencije 10.09.2021.
Promocija zbornika radova 08.09.2021.

Kontakti

Kontakt osoba Darko Divnić
Kontakt telefon +38765569191
Adresa e-pošte divnic@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 09/09/2021 10/09/2021 Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10