PREVENCIJA ORALNIH INFEKCIJA PRIMJENOM NANOČESTICA ZLATA

1. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nataša Trtić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Valentina Veselinović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Ognjenka Janković, Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za bolesti zuba, Vojvode Petra Bojovića 1a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Mirjana Umićević Davidović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Verica Pavlic, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sažetak: U usnoj šupljini mikroorganizmi mogu prouzrokovati brojne bolesti, kao što su: parodontopatija, periimplantitis, kandidijaza, zubni karijes, pulpitis, te infekcije povezane sa nošenjem ortodontskog aparata. U terapiji ovih oboljenja koriste se razni antimikrobni lijekovi, najčešće sistemski. Kao posljedica neopravdane i prekomjerne sistemske upotrebe antimikrobnih lijekova javlja se rezistencija mikroorganizama na postojeće lijekove, kao i pojačana frekvencija posljedičnog nastanka gljivičnih infekcija usled poremećene ravnoteže flore usne duplje. Takođe, konvencionalna antimikrobna terapija ima vremenski ograničeni terapeutski efekat.
Nanomaterijali predstavljaju novu strategiju za prevenciju i liječenje oralnih infekcija. Primjena antimikrobnih nanočestica u inhibiciji kliničkih patogena je zanimljiva i aktuelna oblast. S obzirom na njihove specifične prednosti, uključujući nižu akutnu toksičnost, smanjeni štetni efekat, produženo terapijsko djelovanje i sposobnost prevazilaženja otpornosti patogena, primjena nanočestica kao antimikrobnih je posljednjih godina u fokusu. Nedavno je predložena strukturna modifikacija stomatoloških materijala sa nanočesticama, koje bi ispoljavale antimikrobno djelovanje protiv rezistentnih sojeva mikroorganizama. Unaprijeđeni stomatološki materijali sa nanočesticama bi služili kao savremena alternativa antibioticima. Nanočestice zlata predstavljaju materijal izbora, jer imaju dobru stabilnost, biokompatibilnost, antimikrobno djelovanje i lako se modifikuju


Ključne reči: oralne infekcije; nanočestice zlata; nanomaterijali; antimikrobno djelovanje

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 01.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (69.00 KB)
Datoteka uz rad  (23.51 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove