TEMPERATURSKA ZAVISNOST TERMOELEKTROMOTORNE SILE KOD POLIKRISTALNIH GRAFENA

1. Stevo Jaćimovski, Serbia
2. Siniša Vučenović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jovan Šetrajčić, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, Serbia
4. Jelena Lamovec, Serbia
5. Goran Jovanov, Serbia

Polikristalni grafen je struktura koja se češće javlja od monokristalnog grafena. Transportne karakteristike ovih 2D struktura su od značaja zbog svojih vrednosti koje su znatno drugačije od vrednosti istih u balkovskim strukturama. U radu se analizira temperaturska zavisnost jednog od transportnih koeficijenata (termoelektromotorne sile) iz razloga što se ova zavisnost može lako eksperimentalno meriti. Temperaturska zavisnost termoelektromotorne sile kod polikristalnih grafena se određuje numerički u intervalu temperatura od 0.1 – 400 K. Izraz za termoelektromotornu silu se nalazi iz Bolcmanove transportne jednačine u aproksimaciji vremena relaksacije. Vremena relaksacije se i njihova temperaturska zavisnost se usvajaju iz dostupnih litereteralnih izvora. Rezultati temeperaturske zavisnosti koeficijenta termoelektromotorne sile dobijeni teorijski iz ove analize se upoređuju sa eksperimentalno određenim vrednostima.

Ključne reči: Bolcmanova transportna jednačina; polikristalni grafen; aproksimacija vremena relaksacije; termoelektromotorna sila

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove