FONONSKI UDEO TERMODINAMIČKIM OSOBINAMA KRISTALNIH NANOFILMOVA

1. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jovan Šetrajčić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia
3. Nenad Delić, Armenia
4. Stevan Armaković, Serbia
5. Igor Šetrajčić, Armenia

Ključne reči: ultra-tanki filmovi; fononi; zakon disperzije; stanja; Grinove funkcije; toplotna kapacitivnost; superprovodnost

Tematska oblast: Nanostrukturni materijali

Uvodni rad: Da

Datum: 18.05.2011.

Br. otvaranja: 688

Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove