Ispitivanje površine gleđi primjenom EDI i ESRS indeksa nakon uklanjanja fiksnog ortodontskog aparata

1. Marijana Arapović Savić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mirjana Umićević Davidović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Irena Kuzmanović Radman, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nakon sprovedene terapije fiksnim ortodontskim aparatima, potrebno je sa svakog zuba ukloniti bravice i preostali ljepak. Upravo postupak uklanjanja bravica i ljepka može dovesti do jatrogenih oštećenja gleđi. Cilj istraživanja je bio da se primjenom ESRS indeksa i EDI indeksa izvrši vizuelna procjena površine gleđi nakon primjene zelenog kamenčića u svrhu uklanjanja ostatka adheziva, po završenoj terapiji fiksnim ortodontskim aparatima.
Materijal i metod: U sklopu istraživanja prikupljeno je 40 humanih premolara, ekstrahovanih u ortodontske svrhe. Bukalna površina svih premolara je tretirana 37% ortofosfornom kiselinom a potom su metalne bravice postavljene na 20 premolara. Nakon uklanjanja bravica, ostatak adheziva je uklonjen zelenim kamenčićem. Vizuelna procjena oštećenja gleđi je izvršena primjenom Sistema za ocjenjivanje površine gleđi i Indeksa oštećenja gleđi.
Rezultati istraživanja: Najčešće zastupljena ocjena Indeksa oštećenja gleđi na ukupnom nivou je bila ocjena 1 (52,5%), dok je najčešće zastupljena ocjena Sistema za ocjenjivanje površine gleđi bila ocjena 4 (35%). Između ispitivanih grupa uočena je statistički značajna razlika.
Zaključak: Primjenom ESRS indeksa i EDI indeksa je utvrđeno značajno oštećenje gleđi nakon primjene zelenog kamenčića u cilju uklanjanja ostatka adheziva po završenoj terapiji fiksnim ortodontskim aparatima. U sklopu protokola za uklanjanje ostatka adheziva po uklanjanju fiksnog ortodonstkog aparata, preporuka je da se zeleni kamenčić koristi na samom početku uklanjanja adheziva, dok je instrument udaljen od gleđne površine.Ključne reči: Ključne riječi: fiksni ortodontski aparat; zeleni kamenčić; uklanjanje adheziva

Tematska oblast:

Datum: 19.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (5.41 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove