MEHANOHEMIJSKI INDUKOVANA SINTEZA La2O3

1. Saša Zeljković, Univerzitet u Banjoj Luci,, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Praškovi lantanijum(III)-oksida (La2O3) sintetizovani su mehanohemijski indukovanom metodom uz nedostatak rastvarača korišćenjem lantanijum-nitrata i amonijum-bikarbonata kao prekursora. Smješa prekursora je kalcinisana jedan sat na 600 ili 800 °C. Ovo istraživanje je uključilo ispitivanje reakcija formiranja, kristalne strukture, specifične površine i optičkih svojstava sintetizovanog La2O3. Predloženi mehanizam ukazuje na složenu sintezu sa nekoliko reakcija, od kojih su neke mehanohemijski indukovane. Veličina nanokristalnog La2O3, određena XRD-om, iznosi 22,15±3,9 nm (korišćenjem Villijamson-Hol grafikona utvrđeno je da je deformacija 1,4×10−3 i veličina kristalita 30,81 nm), dok je specifična površina bila 7,04 m2g-1. Vrijednost direktnog energetskog procijepa dobijena mjerenjem refleksije je bila 5,37 eV.

Ključne reči: La2O3; Sinteza sa nedostatkom rastvarača; Nanočestice.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 31.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (32.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove