POVEZIVANJE SEKUNDARNIH MEMORIJA U RAID 0 I RAID 1 NIZ

1. Nikola Davidović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu::, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slobodan Obradovic, Visoka skola stukovnih studija za IT, Serbia

Povezivanjem više sekundarnih meorijskih uređaja u jedan logički uređaj vrši se primjenom jednog od sedam načina uvezivanja u RAID niz. Prvenstveni cilj ovakvog povezivanja jeste povećanje performansi, kao i obezbjeđivanje redudantnosti. U radu su razmatrana dva načina povezivanja u RAID niz i to RAID 0 i RAID 1. Različite tehnologije proizvodnje sekundarnih memorijskih uređaja (HDD, SSD) i njihovo korišćenje daje nam i različite prednosti, ali i različite nedostatke takvog načina povezivanja.

Ključne reči: performanse; HDD; SSD; RAID 0; RAID 1; RAID

Tematska oblast:

Datum: 02.08.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (201.04 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove