ELEKTRONSKI UDEO U TERMODINAMIČKIM OSOBINAMA KRISTALNIH NANO-FILMOVA

1. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Igor Šetrajčić, Armenia
4. Jovan Šetrajčić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

Ključne reči: elektroni; ultratanki filmovi; termodinamika; toplotna kapacitivnost; superprovodnost

Tematska oblast: Nanostrukturni materijali

Uvodni rad: Da

Datum: 19.05.2011.

Br. otvaranja: 698

Contemporary Materials - 2011 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove