Incidenca bakterijske rezistencije

1. Jelena Maleš, Pfizer Pharmaceuticals, USA, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Apstrakt

Uvod: Rezistencija na antimikrobna sredstva postala je glavni izvor morbiditeta u svijetu. Kad su antibiotici prvi put uvedeni 1900-ih, smatralo se da smo pobijedili u ratu protiv mikroorganizama. Ubrzo je otkriveno da su mikroorganizmi sposobni razviti otpornost na bilo koji od korištenih lijekova. Glavni mehanizmi rezistencije su: ograničavanje unosa lijeka, modifikovanje cilja lijeka, inaktivacija lijeka i aktivni odliv lijeka.

Materijal i metode: U retrospektivnoj studiji, koja je provedena u periodu 2019. - 2021. godine na Klinici za Anesteziju i intenzivno liječenje UKC Republike Srpske uključeno je 250 ispitanika sa kliničkom slikom bakterijemije. Kriterijumi uključivanja u studiju su dijagnoza sepse utvrđena na temelju, kliničkih i laboratorijskih parametara, prisutnosti znakova SIRS-a.

Rezultati: Kod 108 ispitanika (42,3%) hemokulture su bile pozitivne i utvrđeni su bakterijski uzročnici kao i njihova senzitivnost i rezistencija na određene antibiotike. Od 108 pozitivnih hemokultura kod 73 (68%) su izolovane Gram pozitivne bakterije, a kod 35 (32%) Gram negativne bakterije. Najčešće izolovana bakterija Staphylococcus epidermidis sa 50,93% tj. 55 izolata, zatim slijedi Enterococcus spp.-Enterococcus faecalis sa 7,41% tj. 8 izolata, zatim Staphylococcus aureus sa 6,48% tj. 7 izolata i Koagulaza negativan stafilokok sa 2,78% tj. 3 izolata. Najveća senzitivnost Gram pozitivnih bakterija je uočena sa vankomicinom, a najveća rezistencija sa ceftriaksonom i ciprofloksacinom. Gram negativna bakterija Pseudomonas aeruginosa sa 8,33% tj. 9 izolata, zatim slijede Proteus mirabilis i Acinetobacter spp. sa po 6,48% tj. po 7 izolata, zatim Escherichia coli sa 4,63% tj. 5 izolata, Klebsiella sa 3,70% tj. 4 izolata, Serratia sa 1,85% tj. 2 izolata i Proteus vulgaris sa 0,93% tj. 1 izolat.

Zaključak: Kao krajnji zaključak nameće se ideja da moramo da „čuvamo" antibiotike sa kojima raspolažemo kao i one koje razvijamo u budućnosti - implementacijom efektivnih strategija za poboljšanje propisivanja antibiotika. Koagulaza negativni stafilokok i proteus vulgaris pokazuju najveći stepen rezistencije.


Ključne reči :

Tematska oblast: farmacija

Datum: 25.12.2021.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (153.81 KB)
Datoteka uz rad  (94.14 KB)
Datoteka uz rad  (702.56 KB)
Datoteka uz rad  (1.11 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove