https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Značaj vakcinacije na ishod teške forme COVID-19 – studija presjeka

Značaj vakcinacije na ishod teške forme COVID-19 – studija presjeka

1. Boris Tomić, UKCRS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod/Cilj istraživanja. Pojava novog korona virusa krajem 2019. godine u Wuhan-u, u Kini dovela je do globalne pandemije. Iako je od početka pandemije prošlo više od dvije godine, za ovu bolest još nije razvijen efikasan lijek. Zbog toga su primarni napori za suzbijanje bolesti usmjereni ka osnovnim epidemiološkim mjerama i prevenciji bolesti putem vakcinacije. Veliki uspjeh medicine kao nauke je u tome što je, u relativno kratkom vremenskom periodu, proizvedeno više različitih vrsta vakcina, koje podstiču stvaranje imunog odgovora i štite od najtežih formi ovog oboljenja. Ove vakcine imaju različit mehanizam djelovanja, sa rijetkim neželjenim reakcijama. Cilj ove studije je da se provjeri da li pacijenti koji imaju tešku formu COVID-19 imaju bolji ishod liječenja u odnosu na nevakcinisane pacijente.
Metode i materijal. U ovoj studiji presjeka obuhvaćeno je 100 pacijenta hospitalizovanih u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u periodu od 01.12.2021.-31.12.2021. godine. Svi pacijenti su imali tešku formu bolesti i zahtijevali su neki vid mehaničke podrške ventilacije. Prema vakcinalnom statusu razvrstani su u dvije grupe, grupu vakcinisanih i nevakcinisanih, nakon čega smo pratili ishod liječenja.
Rezultati. Od 100 hospitalizovanih pacijenata, 35 pacijenata je bilo vakcinisano, a 65 nije bilo vakcinisano. Statističkom obradom podataka pomoću x2 testa odbačena je nulta hipoteza i dokazana je značajna povezanost pozitivnog vakcinalnog statusa i boljeg ishoda bolesti.
Zaključak. Vakcine protiv COVID-19 su sigurne i efikasne i značajno smanjuju mortalitet kod najtežih formi COVID-19, što je i dokazano ovom studijom.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 30.03.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (120.56 KB)
Datoteka uz rad  (128.69 KB)
Datoteka uz rad  (5.61 MB)
Datoteka uz rad  (207.65 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10