https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: VRIJEDNOST LIMFOCITA KAO PREDIKTOR LOŠEG ISHODA KOD COVID-19

VRIJEDNOST LIMFOCITA KAO PREDIKTOR LOŠEG ISHODA KOD COVID-19

1. Goran Barić, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod / Cilj: Koronavirus predstavlja novi soj virusa koji je u kratkom vremenskom periodu zadobio pandemijske razmjere. Virus dovodi do razvoja COVID-19 bolesti, koja u većini slučajeva ima blažu kliničku sliku i povoljan ishod. Nažalost, u manjem broju slučajeva zahtijeva hospitalni tretman, određeni broj tih pacijenata razvija respiratornu insuficijenciju i potrebu za nekim od vidova podrške disanja. Kod navedenih pacijenata bolest se karakteriše sa izraženim i neuravnoteženim upalnim odgovorom, što se pored kliničke slike i radioloških nalaza, jednostavno može detektovati i pratiti laboratorijskom dijagnostikom. Cilj ovog rada jeste da se utvrdi da li apsolutni broj limfocita ima prediktivni značaj na ishod bolesti.
Metodologija: Radi se o studiji presjeka provedenoj u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, na odjeljenju Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane. Obuhvaćen je vremenski okvir od 1. novembra do 31. decembra 2021. godine. U studiji su učestvovali adultni pacijenti oba pola koji su imali potvrđenu COVID-19 bolest sa RT-PCR testom pozitivnim na SARS CoV2 RNK, i koji su zahtijevali neki od vidova podrške disanja. Ishod je definisan kao pozitivan (preživjeli) i kao negativan (preminuli). Kriterijum za ulazak u studiju ispunjavalo je 100 pacijenata. Za ispitivanje uzimala se apsolutna vrijednost limfocita evidentirana u laboratorijskom nalazu na prijemu pacijenta u Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane.
Rezultati: Laboratorijski nalaz limfocita je analiziran unutar dvije grupe preživjelih i preminulih, te je uočena značajnost (p-value <0,001). Prosječna starost ispitanika bila je 65 godina, sa 60 slučajeva muškog pola. Negativan ishod evidentiran je kod 53 ispitanika.
Zaključak: Apsolutna vrijednost limfocita iz laboratorijske analize uzorkovane na prijemu u jedinice intenzivnog liječenja može se, uz ranije komorbiditete, koristiti kao prediktor lošeg ishoda kod teške forme COVID-19.Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 30.03.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (70.18 KB)
Datoteka uz rad  (70.71 KB)
Datoteka uz rad  (1.95 MB)
Datoteka uz rad  (134.75 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10