https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Primjena tocilizumaba kod COVID19 bolesnika u jedinici intenzivne medicine

Primjena tocilizumaba kod COVID19 bolesnika u jedinici intenzivne medicine

1. Jovana Malić, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Koronavirus je novi soj virusa koji se pojavio prvo u Kini decembra 2019. godine. Ubrzo je prepoznat kao uzrok COVID19 te je razvio pandemijske razmjere marta 2020. godine. Obzirom da se radi o relativno novoj bolesti, specifični terapijski pristup još nije definisan. Tocilizumab predstavlja monoklonsko antitijelo, koje se veže za receptore IL-6 te blokira dalju citokinsku buru u ljudskom organizmu, a za koju se smatra da je uzrok nastanka akutnog respiratornog distres sindroma. Značajnu primjenu ovo monoklonsko antitijelo je našlo tokom pandemije virusom korona.
Cilj: Ispitati da li je efikasna primjena tocilizumaba u terapiji teške forme COVID19.
Metode: Studija je dizajnirana kao restrospektivna opservaciona studija, koja se provela u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane. U studiju je bilo uključeno 30 pacijenata, koji su liječeni u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u periodu jun 2020. – januar 2022. godine. Ukupno je bilo 7 osoba ženskog pola i 23 osobe muškog pola, starosne dobi od 31 do 80 godina. Primjena lijeka je zahtijevala prethodnu procjenu prema strogo određenim kriterijumima.
Rezultati: Na osnovu dobijenih podataka, pokazalo se statističkim značajnim primjena tocilizumaba kod pacijenata koji su razvili teške kliničke forme bolesti, odnosno pacijenti koji su razvili akutni respiratorni distres sindrom. Ukupna stopa preživljavanja je iznosila preko 83% kod onih pacijenata kod kojih je primjenjen tocilizumab, odnosno smrtni ishod je nastupio u 17% slučajeva usljed razvoja komplikacija bolesti.
Zaključak: Primjena biološke terapije, u ovom slučaju tocilizumaba kao blokatora receptora IL-6, imala je značajan uticaj na tok bolesti kod pacijenata koji su imali COVID19 sa teškom kliničkom formom bolesti. Primjena biološke terapije je uticala na preživljavanje pacijenata kod kojih je indikovana ova terapija.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 31.03.2022.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (31.14 KB)
Datoteka uz rad  (368.52 KB)
Datoteka uz rad  (254.16 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10