Uticaj Covid-19 na eksternu radioterapiju u Republici Srpskoj

1. Goran Kolarević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dražan Jaroš, Centar za radioterapiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Bojan Pavičar, Affidea, Internacionalni medicinski centar, Centar za Radioterapiju, Dvanaest beba bb, Banja Luka, Pr, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Tatjana Ignjić, IMC Banja Luka - Affidea, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod/Cilj. Svijet kakav poznajemo u potpunosti je promijenjen pandemijom korona virusa (Covid-19). Oblast zdravstvene zaštite je ovom pandemijom najviše pogođena. "Talasi" pandemije su ono što je liječenje onkoloških pacijenata učinilo pravim izazovom, otežavajući im dolazak na radioterapiju (RT) zbog smanjenog kapaciteta većine odjela u bolnicama. Istražiti uticaj pandemije Covid-19 na sedmični broj pacijenata na eksternoj radioterapiji (EBRT) bez namjerne primjene hipofrakcionisanja bio je cilj ove studije. Metode. Centar za radioterapiju Affidea, Banja Luka (BL), pruža RT građanima (1,15 miliona) Republike Srpske (BiH). Ukupno su analizirana 32 mjeseca, 16 mjeseci prije i 16 tokom pandemije Covid-19. Za ovu epidemiološku retrospektivnu studiju pretpostavljamo da je pandemija počela prvog marta 2020. Rezultati. Na godišnjem nivou, ukupan broj EBRT frakcija u 2020. i 2021. godini smanjen je za 9.3 % i 7.3 % u odnosu na 2019. godinu. Prosječan nedjeljni broj EBRT frakcija od novembra 2018. do kraja februara 2020. iznosio je 683.3 (SD 64.8), a od marta 2020. do kraja juna 2021. iznosio je 623.4 (SD 92.5). Tokom aprila 2020. nedeljni broj EBRT-a smanjen je za 67.9 odsto u odnosu na isti period 2019. godine, dok je u martu 2021. smanjen za 42.4 odsto. Tokom aprila - maja 2020. nedeljne EBRT frakcije su smanjene za 15.8 % do 67.9 % u odnosu na isti period 2019. Još jedan značajan pad broja nedeljnih pacijenata desio se krajem 2020. (novembar - decembar 2020.), 17.5 % na 26.8 %. U martu 2021. imali smo novi snažan "talas" sa padom od 20.4% do 42.4%. Primijenjeni Kolmogorov-Smirnov test normalnosti (sig. p = 0,06) ukazuje na normalnu distribuciju vrijednosti razlika (prije Covid-19 minus Covid-19 period) sedmičnih EBRT frakcija (srednja vrijednost 59.9, SD 111.5). Stoga je proveden parametarski T-test uparenih uzoraka (t (60) = 4.463, p <0.05). Zaključak. Došlo je do statistički značajnog pada EBRT tretmana kao rezultat prvih 16 mjeseci pandemije Covid-19. Uzrok tome je zatvaranje medicinskih odjela (dijagnostika i liječenje) potrebnih za onkološke bolesnike i njihovo pretvaranje u odjele za Covid-19.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 14.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (31.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove