Učestalost ileusa kao prvog znaka kolorektalnog karcinoma prije i tokom pandemije COVID 19

1. Miloš Stjepanović, Opsta bolnica Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod:
Kolorektalni karcinomi predstavljaju najčešće malignitete digesitivnog trakta. Simptomi mogu da budu blagi ili prezentovani akutnom kliničkom slikom kao što je ileus. Ileus je česta hirurška urgenicija, a kao prvi znak kolorektalnog karcinoma se nalazi kod 8-40% slučajeva. Sa dolaskom SARS CoV 2 virusa i pandemije COVID 19 uvede se brojne epidemiološke mjere i novi protokoli liječenja koji dovode do otežanog rada i funkcionisanja zdravstvenih ustanova što za posljedicu može imati porast broja stanja koja zahtjevaju hitnu hiruršku intervenciju. Zbog toga, naša ideja je bila da vidimo da li je došlo do porasta hitnih operacija kada je u pitanju ileus izazvan stenozantnim neoplastičnim procesom na kolonu i rektumu u odnosu na period kada nije bilo pandemije COVD 19.
Cilj:
Ustanoviti učestalost javljanja pacijeta sa kliničkom slikom opstrukcije kolona i da uporedimo učestalost prije COVID 19 pandemije i tokom COVID 19 u 2021. godini.
Materijal i metode:
Urađena je retrospektivna studija u periodima 2019. godina i 2021. godina gdje smo pratili pacijente operisane zbog ileusa, a bez prethodno postavljene dijagnoze kolorektalnog carcinoma.
Rezultati:
Broj pacijenata koji su operisani zbog kolorektalnog karcinoma tokom 2019. g. bio je 95 od kojih je 27 zbog ileusa. U periodu pandemije COVID19-76 operisanih zbog kolorektalnog karcinoma, a od toga 24 zbog ileusa.
Zaključak:
Pandemija COVID 19 je dovela do povećane učestalosti ileusa uzrokovanog kolorektalnim carcinomom i do smanjenja ukupnog broja operacija kolorektalnog carcinoma što za posljedicu može imati loš trend kretanja broja urgentnih i elektivnih operacija.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 03.12.2022.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (40.69 KB)
Datoteka uz rad  (4.19 MB)
Datoteka uz rad  (138.97 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove