Informatika u biomedicini

Informatika u Biomedecini 2023

Kratki naziv: IuB 23

Lokacija: Medicinski fakultet Banja Luka, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

...

...

Tip Konferencija
Karakter skupa Skup naučne organizacije
Naučna oblast Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
Tematske oblasti Medicina
Stomatologija
Zdravstvena njega
farmacija
Biomedicina
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 02.10.2023.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 02.10.2023.
Rok za prijavu učešća 06.10.2023.
Početak konferencije 07.10.2023.
Završetak konferencije 08.10.2023.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon Prof. dr Ljubiša Preradović
Adresa e-pošte ljubisa.preradovic@med.unibl.org
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije informatikaubiomedicini.ekonferencije.com


Add to Calendar 07/10/2023 08/10/2023 IuB 23 confOrganiser.com 01/01/2015