Procjena spola korištenjem CBCT-a zasnovana na dimenzijama maksilarnog sinusa

1. Mirsad Kadić, Dom zdravlja Kakanj, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Uvod/cilj: Spol osobe spada u osnovne komponente identifikacije živih i umrlih osoba tako da procjena ovog parametra predstavlja važnu ulogu u forenzičkoj stomatologiji. Cilj ove studije je da se na osnovu CBCT snimaka izvrši procjena spola kod bosanskohercegovačke populacije određivanjem dimenzija maksilarnog sinusa (visina, širina i dubina).

Materijali i metode:U ovoj studiji koristilo se 150 CBCT snimaka (73 muškarca i 77 žena) iz postojeće baze Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Svi snimci su dobiveni na aparatu GALILEOS Comfort PLUS. Određivanje dimenzija maksilarnog sinusa radilo se u programu GALILEOS IMPLANT.Procjena dimenzija maksilarnih sinusa vršila se samo na snimcima sa jasnim koštanim granicama sinusa i bez vidljivih patoloških promjena u sinusu koje bi kompromitovale mjerenje. Određivanje dimenzija maksilarnog sinusa podrazumijeva određivanje visine, širine i dubine sinusa u aksijanoj i koronalnoj projekciji.

Rezultati:Na osnovu dobijenih vrijednosti dimenzija sinusa, a uz upotrebu multiple regresije kreirala se nova formula kojom se vršila procjena spola.

Zaključak: Kreirana formula za procjenu spola je mnogo više tačnija od postojećih formula za bosanskohercegovačku populaciju.

Ključne reči :

Tematska oblast: Stomatologija

Datum: 15.12.2022.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (12.44 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove