https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Perioperativna uniportal video-asistirana torakoskopska detekcija i zbrinjavanje postintubacione lezije traheje

Perioperativna uniportal video-asistirana torakoskopska detekcija i zbrinjavanje postintubacione lezije traheje

1. Radovan Jurić, Univerzitetski klinicki centar Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Postintubacione traheobronhalne lezije (PITLs) su rijetke, ali potencijalno životno ugrožavajuće komplikacije. Znaci karakteristični za leziju traheje su subkutani ili medijastinalni emfizem, pneumotoraks, dispneja i hemoptizije, i zavise od lokalizacije i veličine laceracije. Predstavljamo 73-godišnju pacijentkinju na elektivnom hirurškom zahvatu UVATS gornja desna lobektomija zbog citološki potvrđenog Adenocarcinoma, klinički stadijum cT1cN0 i trahealnom laceracijom nakon dvolumenske endotrahealne intubacije. Intraoperativno, u toku eksploracije pleuralne duplje sa teleskopom uočen je masivni medijastinalni emfizem. Nakon lobektomije i paratrahealne disekcije, prikazana je lezija membranoznog zida traheje u nivou gornje torakalne aperture, u dužini od 7mm. Lezija je zbrinuta endoskopskom tehnikom, direktnim suturama sa Vicryl 4/0 i ojačana parijetalnom pleurom. Naša odluka za hirurškim tretmanom lezije je bazirana na činjenici da smo već u operativnom polju, i da bi spriječili potencijalne komplikacije kao što su produženi air-leak, empijem, medijastinitis, respiratorna insuficijencija i produžena hospitalizacija.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 03.05.2023.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (992.68 KB)
Datoteka uz rad  (992.92 KB)
Datoteka uz rad  (4.33 MB)
Datoteka uz rad  (3.44 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10