https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Virusni meningitis kod 43-godišnje pacijentkinje praćen oftalmoplegijom

Virusni meningitis kod 43-godišnje pacijentkinje praćen oftalmoplegijom

1. Svetlana Narić, UKCRS, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Virusni meningitis predstavlja zapaljenje moždanog parenhima koje je uzrokovano djelovanjem virusa ili mehanizmima koji oni podstiču. Razni virusi mogu biti uzročnici meningitisa: enterovirusi, virus mumpsa, ARBO virusi, herpes virusi, virus morbila, limfocitarni horiomeningitis virus (LCMV), adenovirusi i drugi. Kod 43-godišnje pacijentkinje klinička slika se prezentovala intenzivnom glavoboljom, mučninom, fono/fotofobijom i ptozom desnog očnog kapka. Tokom hospitalizacije pacijentkinja u više navrata visokofebrilna, sa izražnom desnostranom glavoboljom i ptozom očnog kapka. Na osnovu kliničke slike, fizikalnog statusa, likvorskog nalaza te radiološke obrade (MR glave, CT angiografija glave, CT toraksa, abdomena i male karlice) postavljena je dijagnoza herpetičnog meningitisa sa komplikacijama u vidu flegmone desne strane lica, apscesa orbite uz posljedičnu oftalmoplegiju, trombozu kavernoznog sinusa i ACI. Nakon multidisciplinarnog pristupa u sastavu infektolog, neurolog, oftalmolog, reumatolog, kardiolog, hematolog, radiolog pacijentkinja je liječena antivirusnom terapijom, širokospektralnim antibioticima, kortikosteroidnom, antiedematoznom terapijom, niskomolekularnim heparinom uz ostalu simptomatsko-suportivnu terapiju. Tokom hospitalizacije dolazi do kliničkog i subjektivnog poboljšanja te se pacijentkinja otpušta stabilna uz preporuke za dalji tretman i kontrolu.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 18.05.2023.

Informatika u Biomedecini 2023


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10