Značaj ishrane kod sindroma policističnih jajnika

1. Nevena Papovic, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sindrom policističnih jajnika (SPJ) predstavlja jedan od najučestalijih metaboličkih poremećaja kod žena fertilne dobi. Snažno je povezan sa abdominalnom gojaznošću i inzulinskom rezistencijom. Prva mjera u liječenju ovog sindroma jeste promjena životnih navika, koja na prvom mjestu podrazumijeva prehrambene navike, gdje izbor hrane igra ključnu ulogu. Efikasni pristupi ishrani i uvođenje redovne fizičke aktivnosti poboljšavaju endokrine karakteristike, reproduktivnu funkciju i metabolički profil, a ishrana i vježbanje treba da budu prilagođeni potrebama pojedinca. Medikamentozna terapija u cilju poboljšanja osjetljivosti na inzulin ili za pospješivanje gubitka na težini opravdana je kao kratkoročna mjera i biće efikasna kada se koristi u kombinaciji sa pravilnom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću. Cilj ovog rada je da se utvrdi koliko je značajan uticaj ishrane i pravilnog načina života na poboljšanje simptoma kod žena sa sindromom policističnih jajnika i ispita se na koji način pravilna ishrana može dati pozitivne efekte u poboljšanju toka ove bolesti.

Ključne reči :

Tematska oblast: farmacija

Datum: 19.06.2023.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (107.57 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove