https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom

COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom

1. Tade Popović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Obična varijabilna imunodeficijencija (CVID) prestavlja klinički sindrom koji se karakterizira manjkom protutjela svih klasa. CVID obuhvaća najveću skupinu primarnih imunodeficijencija. Koronavirusna bolest 2019 (COVID 19) je uzrokovana novim teškim akutnim respiratornim sindromom, te je postala globalan pandemija. Prikazan je tridesetosmogodišnji muškarac koji boluje od CVID-a. Primljen je u Centar urgentne medicine sa povećanom temperaturum i respiratornim tegobama. Labaratorijskom i radiološkom dijagnostikom potvrdi se COVID 19 infekcija i teška obostrana pneumonija. Pacijent je hospitaliziran i liječen u našoj bolnici te se nakon 7-og dana hospitalizacije otpušta kardiorespiratorno kompenzira, bez znakova upale pluća. Cilj ovog rada je prikazati jedini do sada opisan slučaj obostrane COVID-19 pneumonije u pacijenata sa CVID-om te način liječenja i suportivne terapije. Tijekom COVID 19 infekcije, posebnu pažnju treba posvetit imunokompromitiranim pacijentima, koje treba liječiti multisciplinaro i uvijek imati u primisli oportunističke infekcije kod imunokompromitiranih pacijenata te ih srpiječiti preventivnim mjerama

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 14.09.2023.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (107.96 KB)
Datoteka uz rad  (109.16 KB)
Datoteka uz rad  (135.72 KB)
Datoteka uz rad  (191.55 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10