Drugi stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa“ (HOLIPRI 2014)

Prijavite učešće

Prijava učešća je isključena za ovu konferenciju. ovner