Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa“

Cilj ovog skupa je da okupi stručnjake, istraživače i praktičare koji se bave holističkim idejama u vaspitanju i obrazovanju iz perspektive različitih disciplina, kako teorijski tako i praktično.


Konferencije

Pretraga događaja