https://www.high-endrolex.com/10

 eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

Papers

Total: 4108 APA format    |    IEEE format papers

IDTitleConference
6561ČISTOĆA I ISTROŠENOST MOBILNIH ZUBNIH PROTEZA
Azra Pirovic
Informatika u Biomedecini 2024
6560Polimorfizam CYP2C9 i VKORC1 gena uključenih u metabolizam varfarina kod pacijenata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske
Jelena Bećarević
Informatika u Biomedecini 2024
6559NEKA PITANJA RAZVOJA I PRIMJENE ODRŽIVOG VAZDUHOPLOVNOG GORIVA, SAF SA ASPEKTA SMANJENJA ENISIJA CO2
Božidarka Arsenović
Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali
6558CLINICAL EVALUATION OF THREE DIFFERENT SELF-ADHERING MATERIALS IN CLASS I RESTORATIONS
Ognjenka Janković, Smiljana Paraš, Radmila Arbutina, Nataša Knežević, Sanja Ilić, Sanja Gnjato, Sanja Subotić, Verica Protić Berić, Vladan Mirjanić
Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali
6557Eksterna resorpcija korjenova uzrokovana ortodontskim tretmanom fiksnim aparatima
Anesa Pirović-Kadić
Informatika u Biomedecini 2024
6554Maligni poremećaj srčanog ritma i značaj ugradnje ICD-a
Jelica Kundacina
Informatika u Biomedecini 2023
6553Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma – prikaz slučaja
Nikolina Vesić
Informatika u Biomedecini 2023
6552Značaj radioterapije u liječenju metastatskih formi Juingovog sarkoma
Nikolina Vesić
Informatika u Biomedecini 2023
6551COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom
Tade Popović
Informatika u Biomedecini 2023
6550INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRACIONS OF GOLD NANOPARTICLES ON SURFACE PROPERTIES AND ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF DENTURE BASE ACRLYIC RESIN MATERIALS
Valentina Veselinović, Nataša Trtić, Tijana Adamovic, Olivera Dolić, Radmila Arbutina, Aleksandra Đeri, Saša Marin, Nataša Knežević
Contemporary Materials 2023 - Savremeni materijali
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Last

https://www.high-endrolex.com/10