Papers

Total: 4022 IEEE format papers APA format Table format papers

[1] Đani Hadžović "Diabetes management: Let’s us make it to the finish line" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-05-28
( https://ekonferencije.com/paper/view/6466)
[2] Srđan Krejić "Hernioplastika sa Bio-mrežicom kod hijatalnih hernija jednjaka: Naša iskustva" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-05-27
( https://ekonferencije.com/paper/view/6465)
[3] Svetlana Narić "Virusni meningitis kod 43-godišnje pacijentkinje praćen oftalmoplegijom" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-05-18
( https://ekonferencije.com/paper/view/6464)
[4] Stefan Marić "Diagnosis and treatment of primary neuroendocrine tumor of the heart, an extreme rare disease" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-05-17
( https://ekonferencije.com/paper/view/6463)
[5] Radovan Jurić "Perioperativna uniportal video-asistirana torakoskopska detekcija i zbrinjavanje postintubacione lezije traheje" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-05-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/6462)
[6] Jelica Kundačina "Maligni poremećaj srčanog ritma i značaj ugradnje ICD-a " - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-04-18
( https://ekonferencije.com/paper/view/6461)
[7] Tade Popović " COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom " - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-04-18
( https://ekonferencije.com/paper/view/6460)
[8] Branimir Trivić "Značaj tireoglobulina u predviđanju recidiva papilarnog karcinoma štitne žlijezde" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-03-16
( https://ekonferencije.com/paper/view/6459)
[9] Dijana Matić "Registar prijavljivanja nestašica lijekova u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine: deskripcija i analiza trendova " - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-03-15
( https://ekonferencije.com/paper/view/6458)
[10] Ivica Stefanovski "Fast track extubation reduces complications following cardiac surgery" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-02-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/6457)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Last
Search papers