Papers

Total: 4013 IEEE format papers APA format Table format papers

[1] Mladen Petić "Artroplastika koljena udružena sa osteotomijom i medijalizacijom tibijalnog tuberkuluma kod sekundarnog osteoartritisa koljena praćenog subluksacijom čašice" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-01-11
( https://ekonferencije.com/paper/view/6456)
[2] Tijana Spasojević-Došen "Specificity of Antibacterials for Systemic Use Consumption in Bosnia and Herzegovina" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-01-05
( https://ekonferencije.com/paper/view/6455)
[3] Danilo Paripović "Upotreba lokalne infiltrativne analgezije u primarnoj artroplastici koljena" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-01-04
( https://ekonferencije.com/paper/view/6454)
[4] Naida Morić "UČESTALOST VASKULARNIH VARIJACIJA U POTENCIJALNIH ŽIVIH DAVALACA BUBREGA U UKC TUZLA" - Informatika u Biomedecini 2023, 2023-01-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/6453)
[5] Miljan Petkovic "Rekonstrukcija traumatskog defekta dorzuma palca stopala reverznim perforator režnjem prve dorzalne metatarzalne arterije sa istovremenom rekonstrukcijom tetive ekstenzora" - Informatika u Biomedecini 2023, 2022-12-28
( https://ekonferencije.com/paper/view/6452)
[6] Nenad Kocikj "POJAVA OSTEOPENIJE I OSTEOPOROZE KOD PACIJENTKE KOJE PRIMAJU, POREĐENO SA ONIMA KOJE NE PRIMAJU HRONIĆNU KORTIKOSTEROIDNU TERAPIJU" - Informatika u Biomedecini 2023, 2022-12-28
( https://ekonferencije.com/paper/view/6451)
[7] Tijana Pejić " Upotreba antibiotika kod pacijenata liječenih u Domu zdravlja Banja Luka tokom pandemije COVID-19" - Informatika u Biomedecini 2023, 2022-12-15
( https://ekonferencije.com/paper/view/6450)
[8] Mirsad Kadić "Procjena spola korištenjem CBCT-a zasnovana na dimenzijama maksilarnog sinusa" - Informatika u Biomedecini 2023, 2022-12-15
( https://ekonferencije.com/paper/view/6449)
[9] Sanja Vujevic "ANALIZA PRIJAVLJENIH INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU “DR MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANJA LUKA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE" - Informatika u Biomedecini 2023, 2022-12-15
( https://ekonferencije.com/paper/view/6448)
[10] Nataša Janjić "Prevalenca glioblastoma multiforme u Republici Srpskoj" - Informatika u Biomedecini 2023, 2022-12-14
( https://ekonferencije.com/paper/view/6447)
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Last
Search papers