Papers

Total: 4022    APA format IEEE format papers Table format papers

1. Đ. Hadžović (2023). Diabetes management: Let’s us make it to the finish line. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6466 )
2. S. Krejić (2023). Hernioplastika sa Bio-mrežicom kod hijatalnih hernija jednjaka: Naša iskustva. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6465 )
3. S. Narić (2023). Virusni meningitis kod 43-godišnje pacijentkinje praćen oftalmoplegijom. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6464 )
4. S. Marić (2023). Diagnosis and treatment of primary neuroendocrine tumor of the heart, an extreme rare disease. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6463 )
5. R. Jurić (2023). Perioperativna uniportal video-asistirana torakoskopska detekcija i zbrinjavanje postintubacione lezije traheje. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6462 )
6. J. Kundačina (2023). Maligni poremećaj srčanog ritma i značaj ugradnje ICD-a . Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6461 )
7. T. Popović (2023). COVID 19 pneumonija kod pacijenta sa kombiniranom varijabilnom imunodeficijencijom . Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6460 )
8. B. Trivić (2023). Značaj tireoglobulina u predviđanju recidiva papilarnog karcinoma štitne žlijezde. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6459 )
9. D. Matić (2023). Registar prijavljivanja nestašica lijekova u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine: deskripcija i analiza trendova . Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6458 )
10. I. Stefanovski (2023). Fast track extubation reduces complications following cardiac surgery. Informatika u Biomedecini 2023 , 29.-30. *** no_trans(june, en )***. Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
( https://ekonferencije.com/paper/view/6457 )
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>
 12. Last
Search papers