Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa“

Drugi stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa“ (HOLIPRI 2014)

Kratki naziv: HOLIPRI 2014

-
Cilj ovog skupa je da okupi stručnjake, istraživače i praktičare koji se bave holističkim idejama u vaspitanju i obrazovanju iz perspektive različitih disciplina, kako teorijski tako i praktično.
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Društvene nauke
    Pedagogija
    Psihologija
Tematske oblasti People and institutions
Usavršavanje nastavnika
životna sredina i klimatske promene, u procesu približavanja EU
Jezici English, Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Početak konferencije 10.10.2014.
Završetak konferencije 11.10.2014.

Kontakti

Kontakt osoba dr Danijela Vidanović
Kontakt telefon 010-345-237
Adresa e-pošte daca.vidanovic@gmail.com
Kontakt sajt http://holipri.weebly.com/
Prezentacija konferencije holistickipristupi.ekonferencije.com


Add to Calendar 10/10/2014 11/10/2014 HOLIPRI 2014 confOrganiser.com 01/01/2015