Konferencija Životna sredina ka Evropi

Konferencija Životna sredina ka Evropi – EnE14-ENV.net

Kratki naziv: Konferencija Životna sredina ka Evropi

Konferencija je deo ENV.net procesa, koji je podržan od EU.Tradicionalno, u okviru konferencije svake godine imamo značajan broj ambasadora iz različitih zemalja, kao i učešće oko 150 autora i koautora radova koji će biti štampani u CD Zborniku radova konferencije, kao i učesnika bez rada. Odabrani radovi usmereni na Poglavlje 27 u procesu predovaranja sa EU biće saopšteni na konferenciji.
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Društvene nauke
    Političke nauke
Prirodne nauke
    Geografija
Tematske oblasti životna sredina i klimatske promene, u procesu približavanja EU
Jezici Serbian,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 20.04.2014.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 06.05.2014.
Rok za prijavu učešća 25.05.2014.
Početak konferencije 05.06.2014.
Završetak konferencije 05.06.2014.

Kontakti

Kontakt osoba “Ambasadora održivog razvoja i životne sredine”
Kontakt telefon 011/3225139
Adresa e-pošte conference.ene14@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije zivotnasredinakaEvropi.ekonferencije.com


Add to Calendar 05/06/2014 05/06/2014 Konferencija Životna sredina ka Evropi confOrganiser.com 01/01/2015