https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2024“

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Kratki naziv: Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Lokacija: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, Petnaesti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI“

Skupovi koji su održani prethodnih  godina izazvali su veliko interesovanje naučnostručne javnosti, i tako nas potakli i obavezali da naredni skupovi budu još bolje organizovani.

Cilj konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti savremenih materijala i njihova primjena u nauci, tehnologiji i industriji.

Ove godine, u okviru plenarne i poster sesije, učešće će uzeti  eminentni naučnici i stručnjaci iz zemlje i inostranstva.

XV međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 8. i 9. septembra 2022.

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.


SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
-      klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije
-      metali i legure
-      keramika, kompozitni materijali i polimeri
-      optički materijali
-      magnetni materijali
-      neorganski nanomaterijali
-      metode i instrumenti za karakterizaciju fluida
-      koloidni materijali
-      eko-materijali i eko-tehnologija
 
SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina
-      biopolimeri
-      sintetički polimeri
-      metalni biomaterijali
-      keramički i staklasti biomaterijali
-      kompozitni biomaterijali
-      nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji
-      bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji
-      bionanosenzori i nanomedicina

SIMPOZIJUM C: Voda
-      struktura vode
-      biološke vode i tečni kristali
-      akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode
-      metabolizam vode i uzročnici bolesti
-      isključivanje zone u vodi
-      spektroskopija vodom i akvafotomici
-      voda nanoslojeva i nanotečnosti
-      nanomedicina na vodenoj bazi

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 1. jula 2022.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 15. jula 2022

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 10. avgust 2022.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web:  www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.
Krajnji rok za uplatu kotizacije je 24. avgust 2022.
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
    Veterina
Prirodne nauke
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Hemija
    Agronomija
    Nauka o zemlji
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Arhitektura
    Građevinarstvo
    Elektronika
    Elektrotehnika
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Saobraćaj
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja
SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina
SIMPOZIJUM C - Voda
Jezici English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 19.08.2022.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 19.08.2022.
Rok za prijavu učešća 24.08.2022.
Početak konferencije 08.09.2022.
Završetak konferencije 09.09.2022.
Promocija zbornika radova 25.08.2022.

Kontakti

Kontakt osoba Darko Divnić
Kontakt telefon +38765569191
Adresa e-pošte divnic@gmail.com
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 08/09/2022 09/09/2022 Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10