https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

IV Kongres nefrologa BIH sa medjunarodnim ucescem

Lokacije događaja

Ukupno: 1

Foto Naziv Tip lokacije Lokacija
Hotel Bistrica Mjesto održavanja Bosnia and Herzegovina

https://www.high-endrolex.com/10