Drugi stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Holistički pristupi u predškolskoj pedagogiji – teorija i praksa“ (HOLIPRI 2014)

Rok za prijavu učešća je istekao.
Ukoliko želite, kontaktirajte organizatore ili kontakt osobu.

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova
-

Rok za prijavu učešća
-

Početak konferencije
10.10.2014.

 

Kontakt osoba

dr Danijela Vidanović

Telefon
010-345-237

Adresa e-pošte
daca.vidanovic@gmail.com