Ljubiša Preradović


78000 Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina

Pošalji poruku

Želite da organizujete sastanak sa ovim učesnikom?


Radovi na sistemu eKonferencije.com


Naučno-istraživački rezultati

Radovi
1. Merenje koeficijenta prolaza toplote neprozirnog fasadnog zida i povezanosat sa meteorološkim uslovima

Aleksandar Janković, Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
dr Biljana Antunović, Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Subjektivni osjećaj toplotnog komfora na radnom mjestu

dr Biljana Antunović, Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
prof Aleksandra Krstić-Furundžić, Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Softverski inženjering

prof Ratko Dejanović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Ljubiša Preradović

Pretraži autore