Radovi

Ključne reči: anilin

Ukupno: 1

IDNazivKonferencija
5880JEDNOSTEPENI POSTUPAK SINTEZE I KARAKTERIZACIJA NOVOG MAGNETIČNOG POLIAKRILNOG NANOKOMPOZITA SA ANILINOM
Tamara Tadić, Zvjezdana Sandić, Ljiljana Suručić, Bojana Marković, Aleksandra Nastasović
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Nazad

Pretraži radove