Radovi

Ključne reči: kvantna mehanika

Ukupno: 1

IDNazivKonferencija
5852ULOGA I ZNAČAJ KVANTNE TEORIJE U SVETLU NjENIH NAJNOVIJIH DOSTIGNUĆA
Milan Pantić
Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Nazad

Pretraži radove