PRVA MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PRVA MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Kratki naziv: Fisec 14

MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Konferencija obuhvata širok spektar oblasti od značaja za zaštitu životne sredine. Na zanimljiv način sagledaćemo problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta života od zagađenja. Podjednako ćemo posvetiti pažnju svim aspektima koji utiču na životnu sredinu i održivi razvoj. Učesnicima će biti prikazane savremene tehnologije zelenog inženjerstva i permakulturne gradnje, kao i savremene tehnologije prečišćavanja otpadnih tokova. Takođe, na konferenciji će prisustvovati udruženja koja su aktivna u polju zaštite životne sredine i koja će svojim primerima dobre prakse preneti stečena iskustva i znanja.
Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Društvene nauke
    Pravo
    Ekonomija
    Menadžment
    Političke nauke
Formalne nauke
    Statistika
Medicinske nauke
    Medicina
    Biomedicina
    Stomatologija
    Farmacija
    Veterina
Prirodne nauke
    Biofizika
    Biologija
    Fizika
    Geografija
    Hemija
    Agronomija
    Nauka o zemlji
Informacione i komunikacione tehnologije
Tehničke nauke
    Arhitektura
    Građevinarstvo
    Mašinstvo
    Metalurgija
    Saobraćaj
    Inženjering
    Zaštita životne sredine
Nauke bezbjednosti i odbrane
Jezici Serbo-Croatian,
Podrazumjevani jezik Serbo-Croatian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 01.10.2014.
Rok za prijavu učešća 20.09.2014.
Početak konferencije 14.11.2014.
Završetak konferencije 16.11.2014.

Kontakti

Kontakt osoba Andrej Kukučka
Kontakt telefon 0631022515
Adresa e-pošte kukucka.rio@gmail.com
Kontakt sajt www.uzzsrio.com
Prezentacija konferencije FISEC14.ekonferencije.com


Add to Calendar 14/11/2014 16/11/2014 Fisec 14 confOrganiser.com 01/01/2015