Ekologija, zdravlje, rad, sport

Ekologija, zdravlje, rad, sport 2011

Kratki naziv Ekologija, zdravlje, rad, sport 2011
-
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni
Naučna oblast
Tematske oblasti Termotehnika i energetika
Jezici Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian-Latin

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 30.06.2011.
Rok za prijavu učešća 30.06.2011.
Početak konferencije 30.06.2011.
Završetak konferencije 30.06.2011.

Kontakti

Kontakt osoba -
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte -
Kontakt sajt -
Prezentacija konferencije kongresbanjaluka.ekonferencije.com


Add to Calendar 30/06/2011 30/06/2011 Ekologija, zdravlje, rad, sport 2011 confOrganiser.com 01/01/2015